UITZETWERKEN

Wij beschikken over moderne meetapparatuur en voeren uitzetwerken uit voor diverse doeleinden:
inplanting van gebouwen, uitzetten van constructieassen, funderingspalen, eigendomspalen,...

vraag info